Opakowania kartonowe to, obok opakowań z tworzyw sztucznych, najbardziej rozpowszechnione materiały do przechowywania i transportu. Ze względu na właściwości biodegradowalne i neutralny wpływ na środowisko, wykorzystywane są w wielu różnych branżach. Produkuje się je z dwóch rodzajów tektury: falistej oraz litej. Jakie surowce wykorzystane są w tym procesie?

 

Podstawowy surowiec – papier

Podstawowym surowcem w produkcji tektury i opakowań kartonowych jest papier, a więc masa włóknista o pochodzeniu organicznym. Wyróżniamy przede wszystkim włókna z celulozy lub włókna ścieru drzewnego. Czasem dodawane są do nich wypełniacze organiczne lub nieorganiczne, będące substancjami niewłóknistymi, wpływające na zmianę właściwości surowca. Najpopularniejszym wypełniaczem organicznym jest skrobia ziemniaczana, natomiast wypełniacze nieorganiczne dzielą się na mineralne (np. kreda, gips) lub chemiczne, jak barwniki. Nie stosuje się ich w przypadku konieczności 100% zachowania walorów biodegradowalnych. Papier do produkcji opakowań kartonowych dzieli się na linery (do warstw płaskich) oraz flutingi (do warstw pofalowanych). Wśród linerów wyróżniamy kraftlinery oraz testlinery. Kraftlinery produkowane są z masy celulozowo-makulaturowej i charakteryzują się największą wytrzymałością. Z kolei testlinery w 100% składają się z masy makulaturowej i są dwuwarstwowe. Występują również papiery uszlachetnione o specjalistycznym zastosowaniu, m.in.: wodotrwałe, tłuszczoczelne lub ognioodporne. Flutingi dzielimy na makulaturowe i półchemiczne.

 

Kleje i farby

Poszczególne warstwy tektury klei się za pomocą klejów skrobiowych, w pełni ekologicznych. W ich skład wchodzą, oprócz skrobi, woda, boraks oraz soda kaustyczna. W procesie wykonywania nadruków na opakowaniach kartonowych, najczęściej wykorzystuje się farby fleksograficzne.  W ich skład wchodzą pigmenty, woda, środki wiążące, żywice i dodatki takie, jak woski oraz środki powierzchniowo czynne lub przyspieszające schnięcie.  Rzadziej wykorzystywane są farby offsetowe do drukowania arkuszowego lub zwojowego.