Produkty towarzyszące nam na co dzień, potrzebują opakowania. Jednym z popularniejszych typów są opakowania kartonowe. Jednak opakowania mogą się między sobą różnić, nie tylko kształtem czy wielkością, ale też ilością warstw, z których je stworzono.

Warstwowa konstrukcja opakowania kartonowego

Trudno byłoby sobie wyobrazić bez opakowań kartonowych magazynowanie, przewożenie czy sprzedaż rozmaitych artykułów. Ułatwiają nam przechowywanie, przewożenie czy wysłanie rozmaitych przedmiotów. Tak ogromna ilość zadań sprawia, że producenci muszą zadbać o typy opakowań kartonowych odpowiadających różnym wymaganiom. Użyteczne cechy opakowań kartonowych osiąga się dzięki zastosowaniu warstwowej budowy.

Do produkcji stosuje się materiały o odmiennej strukturze. Lekkie i drobne artykuły, jak np. kosmetyki, słodycze czy produkty elektroniczne można pakować do opakowań z tektury litej. Powstaje ona przez sklejenie wodoodpornym klejem kilku warstw kartonu. Opakowania kartonowe z tektury litej wykazują odporność na zawilgocenie. Chętnie nadaje się im formę opakowań ozdobnych o dużych walorach reprezentatywnych.

Drugą grupą opakowań kartonowych wykonuje się z tektury falistej. Rozpoznawalną cechą tektury falistej jest warstwowa budowa. Uzyskuje się ją przez złączenie od dwóch do siedmiu arkuszy zwanych linerami. Pomiędzy płaskie warstwy umieszcza się arkusz z charakterystyczną falą. Taka konstrukcja decyduje o wytrzymałości i odporności produktów z tektury falistej. Warstwy falowane mogą się różnić grubością i wysokością fali, więc na tej podstawie wskazuje się trzy typy fal: E (tzw. mikrofala) do 2 mm, B – od 2,5 do 3 mm i fala C – do 4 mm.

W naszym przedsiębiorstwie produkcyjnym przygotowujemy opakowania kartonowe z tektury falistej 3-warstwowe i 5-warstwowe. W trójwarstwowej wersji opakowań kartonowych dostrzeżemy dwie warstwy gładkiej tektury, pomiędzy którymi znajduje się jeden arkusz pofalowanej. Jest to przykład wszechstronnego rozwiązania i najczęściej wykorzystywanego. Ten typ opakowań kartonowych stosuje się w funkcji opakowań jednostkowych oraz zbiorczych. Chętnie stosuje się go też do przygotowywania opakowań ozdobnych. Natomiast opakowania z pięciowarstwowej tektury falistej odznaczają się znaczną wytrzymałością. Dzięki nim w bezpieczny sposób można transportować duże i ciężkie sprzęty, ale też sprawdzają się w roli obszernych opakowań zbiorczych. W ich budowie znajdziemy trzy warstwy gładkiej tektury oraz dwie warstwy pofalowanej.

Warstwy do specjalnych wymagań

Artykułami wymagającymi specjalnie przygotowanych opakowań kartonowych są produkty branży spożywczej. Ich przechowywanie, magazynowanie oraz transportowanie musi respektować surowe normy bezpieczeństwa. W związku z tak bezwzględnymi wymaganiami w naszym przedsiębiorstwie produkujemy osobną grupę opakowań kartonowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Ich budowę również charakteryzuje warstwowy układ. Wykorzystujemy jednak materiały o szczególnych właściwościach.

Centralną warstwę opakowania stanowi karton. Zapewnia on opakowaniu sztywność i stabilność. Jego obydwie powierzchnie pokrywane są następującymi materiałami: aluminium oraz polietylenem. Warstwa aluminium będzie tworzyła wnętrze opakowania i to z nią będzie miał styczność produkt spożywczy. Natomiast tworzywo sztuczne zapewni szczelną powłokę zewnętrzną wzmacniającą strukturę opakowania chroniącą jego zawartość przed dostępem wilgoci i mikroorganizmów. Tak skonstruowane opakowanie nie tylko chroni artykuł spożywczy przed zepsuciem lub zanieczyszczeniem, ale też ułatwia przyszłym konsumentom korzystanie z niego.

Opakowania warstwowe różnią się budową i przeznaczeniem, ale mają też pewne cechy wspólne. Wszystkie produkowane w naszym przedsiębiorstwie opakowania kartonowe, choć solidne i zapewniające bezpieczeństwo pakowanym produktom są lekkie. Nie zwiększają zatem masy transportowanego czy magazynowanego ładunku. Ponadto korzystanie z nich nie szkodzi środowisku naturalnemu, ponieważ każdy typ może być poddany recyklingowi. Co więcej, tektura wykorzystywana w ich produkcji pochodzi w przeważającej części z makulatury. Opakowania kartonowe można wykorzystywać kilkukrotnie, do czego gorąco zachęcamy. Natomiast wszystkie zużyte powinny być posegregowane przed wyrzuceniem. Tym samym możemy wspólnymi siłami zadbać o naszą planetę.